Előző oldal Következő oldal
2017.09.22.,
Péntek
Móric
Eger Betöltés...
Alapkamat: 0.90%
  • 310.04
  • 259.64
  • 352.38
  • 38 109
  • 24 390
  • 10 200

Dr. Kónya Ügyvédi Iroda Eger Dr. Kónya Tamás ügyvéd

Hívjon! +36 (70) 386 6462
szövegméret: Nagyítás Kicsinyítés

Jogi, ügyvédi képviselet, polgári peres ügyvéd

A jogi képviselet az ügyvédi iroda azon szolgáltatása, amelynek során magánszemélyek, a gazdasági társaságok, nonprofit szervezetek, állami, vagy önkormányzati gazdálkodó szervezetek képviseletét látja el, továbbá érdekeinek védelmét, a szükséges jognyilatkozatok és egyéb eljárási cselekmények szakszerű megtételét, bármely egyeztetésen és tárgyaláson, valamint az állami és önkormányzati hatóságok, valamint a bíróságok előtti peres és nem peres eljárásokban történő képviseletét végzi.

A jogi képviselet lehet jogszabály alapján minden esetben kötelező, erről többek például a polgári perrendtartásról szóló törvény, valamint a cégeljárásról szóló törvény előírása szerint. A hivatkozott törvények alapján ügyvédi képviselet nélkül nem lehet jogszerűen, önállóan eljárni:

  • az ítélőtábla előtti eljárásokban, ha a fellebbezés az ítéletre vagy az ügy érdemére vonatkozik
  • a cégbírósági eljárásokban
  • bizonyos kivételekkel a törvényszék elsőfokú hatáskörébe tartozó perekben

Szükségszerű a jogi képviselet a nem peres eljárásokban is, amelyekben a jogszabály a beadványok elektronikus úton történő benyújtását teszi kötelezővé, ilyen a fizetési meghagyásos eljárás.

Azokban az eljárásokban, amelyekben nem kötelező az ügyvédi képviselet, szabadon dönthető el, hogy igénybe vesznek-e ügyvédi segítséget.

Polgári peres ügyekben együttműködő partnerek, peres ügyvédek:

Fejlesztette: FishWorks Kft.