Előző oldal Következő oldal
2019.11.26.,
Kedd
Virág
Eger Betöltés...
Alapkamat: 0.90%
 • 335,04
 • 304,22
 • 391,9

Dr. Kónya Ügyvédi Iroda Eger Dr. Kónya Tamás ügyvéd

Hívjon! +36 (70) 386 6462
szövegméret: Nagyítás Kicsinyítés

Közbeszerzés

A DR. KÓNYA ÜGYVÉDI IRODA alapítója és vezetője, Dr. Kónya Tamás ügyvéd közbeszerzési szakjogász és hivatalos közbeszerzési tanácsadó is, így Irodánk kiemelt szakterülete a közbeszerzési eljárásokkal összefüggő feladatok ellátása, amely az alábbi – közbeszerzés folyamatával összefüggő – tevékenységekre terjed ki:

I. Közbeszerzési szakértői tevékenység

 • Tanácsadás – igény szerint ­­- annak megállapításában, hogy
 • az adott szervezet ajánlatkérőnek minősül-e,
 • a Kbt. mely paragrafusa alapján minősül ajánlatkérőnek,
 • a megvalósítandó beszerzés vagy beszerzések közbeszerzés kötelesek-e?

Ajánlatkérői oldalon

Közbeszerzési eljárások teljes körű lefolytatása valamennyi eljárásrendben és szakterületen (árubeszerzés, szolgáltatás-megrendelés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás koncesszió tervpályázat).
Az ajánlatkérők: önkormányzatok és intézményeik, gazdasági társaságok.

Ajánlattevői oldalon

Közbeszerzési tanácsadás

 • ajánlati dokumentáció összeállítása,
 • ajánlati stratégia megtervezése,
 • jogorvoslati eljárás lebonyolítása
 • Közbeszerzési szabályzat, közbeszerzési terv és éves statisztikai összegzés készítés

A közbeszerzési eljárások előkészítése és lebonyolítása során közbeszerzési szakértői tanácsadás és közreműködés igény szerint ­­az alábbi feladatok elvégzésében:

 • a közbeszerzés becsült értékének megállapítása;
 • egybeszámítási szabály alkalmazása;
 • összeférhetetlenségi szabályok alkalmazása;
 • az eljárás fajtájának kiválasztása;
 • az eljárás lebonyolítási menetének kidolgozása;
 • a kizáró okok és alkalmassági követelmények meghatározása;
 • bírálati szempont kiválasztása;
 • a dokumentáció elkészítése;
 • a szerződéses feltételek kidolgozása;
 • az eljárást megindító hirdetmény, illetve felhívás elkészítése;
 • egyéb hirdetmények és tájékoztatók (pl. az eljárás eredményéről, a szerződés módosításáról és teljesítéséről szóló hirdetmény, összegezés) elkészítése;
 • a hirdetmények közzététele;
 • kiegészítő tájékoztatás elkészítése és konzultáció, helyszíni bejárás lebonyolítása;
 • a bontási eljárás, az eredményhirdetés és a szerződéskötés lebonyolítása;
 • az ajánlatok elbírálása, bíráló bizottsági munka;
 • tárgyalásos eljárás esetén a tárgyalás lebonyolítása.

II. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (FAKSZ) feladatok ellátása

A 2015. évi CXLIII. törvényt a közbeszerzésekről (új Kbt.) .alapján Az új Kbt. a közbeszerzési eljárások szakszerű lefolytatása érdekében kötelező jelleggel felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (FAKSZ) bevonását írja elő. Regisztrációs számunk: 0030

A tanácsadót az ajánlatkérő részéről az alábbi esetekben kell igénybe venni:

 1. A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló eljárások esetén.
 2. Árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó eljárásokban.
 3. Építési beruházás esetén az ötszázmillió forintot meghaladó értékű közbeszerzési eljárásban [Kbt. 27. § (3) bekezdés].
 4. A Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága előtti jogorvoslati eljárásban [Kbt. 145. § (7) bekezdés

III. Jogi képviselet ellátása

Ajánlatkérő és Ajánlattevők Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága előtti, Fővárosi Ítélőtábla és Fővárosi Törvényszék és a Magyarország területi Törvényszékei előtti teljes körű képviselete.

IV. Oktatási tevékenység

 • Közbeszerzés
 • OKJ-s közbeszerzési referens képzés (közbeszerzési és jogi modulok oktatása),
 • akkreditált és egyéb közbeszerzési – egy és többnapos – képzések,
 • egyéb közbeszerzési témájú előadások a közbeszerzési eljárások tervezésével, előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos gyakorlati kérdésekkel kapcsolatban

Közbeszerzési dokumentumok letöltés

 • EKR

Együttműködő partnerek, ügyvédek, ügyvédi irodák:

Fejlesztette: FishWorks Kft.