Előző oldal Következő oldal
2019.06.13.,
Csütörtök
Antal, Anett
Eger Betöltés...
Alapkamat: 0.90%
  • 320,6
  • 283,39
  • 360,13
  • 40 592
  • 12 110
  • 3 280

Dr. Kónya Ügyvédi Iroda Eger Dr. Kónya Tamás ügyvéd

Hívjon! +36 (70) 386 6462
szövegméret: Nagyítás Kicsinyítés

Társasági jog és az ügyvéd: cégalapítás, cégmódosítás, cégeljárás

A cégeljárásról szóló jogszabály alapján a gazdasági társaságok alapításakor, továbbá a társaságokat érintő egyéb – változásbejegyzési eljárásokban ? az ügyvédi képviselet kötelező.

A Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.), Közkereseti Társaság (Kkt.), Betéti Társaság (Bt.) és Részvénytársaság (Nyrt. vagy Zrt.), valamint Szövetkezet alapításakor a létesítő okirat ( a társasági szerződés illetve alapító okirat) elkészítéséhez ügyvédre van szüksége. Szintén ügyvédhez kell fordulnia, csakúgy mint egy már meglévő cég adataiban történő változás átvezetéséhez, mivel a Cégbíróság előtti eljárásokban a jogi képviselet kötelező, illetve ügyvédi ellenjegyzés is szükséges lehet.

Az ügyvédi szolgáltatás tartalmazza a teljes körű jogi tanácsadást, a szükséges okiratok megszerkesztését és ellenjegyzését, továbbá a gazdasági társaság vagy szövetkezet képviseletét a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező cégbíróság, vagy egyéb bíróság előtt. A cégeljárások elektronikus úton az “E-cégeljárás” keretében valósulnak meg, melyhez az ügyvédi iroda rendelkezik fokozott biztonságú elektronikus aláírással.

A működő cég cégjegyzékbe bejegyzett adataiban bekövetkező változások során ( a székhelyváltozás, új telephelyet vagy fióktelepet létesítése, megváltozik a tagok vagy az ügyvezető személye, a cég változást eszközöl a jegyzett tőkéjén) is ügyvédi ellenjegyzéssel és elektronikus aláírással ellátott okiratok Cégbírósághoz történő benyújtására szükséges, ezen változás-bejegyzési cégeljárásokban is ügyvéd közreműködése kötelező.

Ha a cég jogutód nélküli megszűnése mellett dönt, és a tartozásait hiánytalanul ki tudja elégíteni, végelszámolási eljárást szükséges lefolytatni. Ha erre nincsen mód, csődeljárás vagy felszámolási eljárás lefolytatása lehet szükségszerű, ahol az ügyvédi képviselet szintén szülkséges.

Fejlesztette: FishWorks Kft.