Előző oldal Következő oldal
2019.11.27.,
Szerda
Virgil
Eger Betöltés...
Alapkamat: 0.90%
  • 336,5
  • 305,49
  • 393,04

Dr. Kónya Ügyvédi Iroda Eger Dr. Kónya Tamás ügyvéd

Hívjon! +36 (70) 386 6462
szövegméret: Nagyítás Kicsinyítés

Társasági jog és az ügyvéd: cégalapítás, cégmódosítás, cégeljárás

A cégeljárásról szóló jogszabály alapján a gazdasági társaságok alapításakor, továbbá a társaságokat érintő egyéb – változásbejegyzési eljárásokban ? az ügyvédi képviselet kötelező.

A Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.), Közkereseti Társaság (Kkt.), Betéti Társaság (Bt.) és Részvénytársaság (Nyrt. vagy Zrt.), valamint Szövetkezet alapításakor a létesítő okirat ( a társasági szerződés illetve alapító okirat) elkészítéséhez ügyvédre van szüksége. Szintén ügyvédhez kell fordulnia, csakúgy mint egy már meglévő cég adataiban történő változás átvezetéséhez, mivel a Cégbíróság előtti eljárásokban a jogi képviselet kötelező, illetve ügyvédi ellenjegyzés is szükséges lehet.

Az ügyvédi szolgáltatás tartalmazza a teljes körű jogi tanácsadást, a szükséges okiratok megszerkesztését és ellenjegyzését, továbbá a gazdasági társaság vagy szövetkezet képviseletét a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező cégbíróság, vagy egyéb bíróság előtt. A cégeljárások elektronikus úton az “E-cégeljárás” keretében valósulnak meg, melyhez az ügyvédi iroda rendelkezik fokozott biztonságú elektronikus aláírással.

A működő cég cégjegyzékbe bejegyzett adataiban bekövetkező változások során ( a székhelyváltozás, új telephelyet vagy fióktelepet létesítése, megváltozik a tagok vagy az ügyvezető személye, a cég változást eszközöl a jegyzett tőkéjén) is ügyvédi ellenjegyzéssel és elektronikus aláírással ellátott okiratok Cégbírósághoz történő benyújtására szükséges, ezen változás-bejegyzési cégeljárásokban is ügyvéd közreműködése kötelező.

Ha a cég jogutód nélküli megszűnése mellett dönt, és a tartozásait hiánytalanul ki tudja elégíteni, végelszámolási eljárást szükséges lefolytatni. Ha erre nincsen mód, csődeljárás vagy felszámolási eljárás lefolytatása lehet szükségszerű, ahol az ügyvédi képviselet szintén szükséges.

Együttműködő partnerek, ügyvédek, ügyvédi irodák:

Fejlesztette: FishWorks Kft.