Előző oldal Következő oldal
2018.04.10.,
Kedd
Zsolt
Eger Betöltés...
Alapkamat: 0.90%
  • 6 757
  • 252.82
  • 311.33
  • 38 306
  • 2 958
  • 11 310

Dr. Kónya Ügyvédi Iroda Eger Dr. Kónya Tamás ügyvéd

Hívjon! +36 (70) 386 6462
szövegméret: Nagyítás Kicsinyítés

Szerződés, kártérítési igény és tartozásos ügyek

Abban az esetben, ha a szerződést a másik fél egyáltalán nem, vagy késedelmesen, illetve hibásan teljesíti, esetleg részéről a teljesítés utólag lehetetlenné válik, és így kár keletkezik, amennyiben a szerződés szabályozta biztosítékul szolgálhatnak az úgynevezett szerződést biztosító mellékötelezettségek, mint például egy harmadik személy kezesség vállalása, vagy a zálogjog és az óvadék.

Kár érheti, ha kárt okozó személlyel semmilyen megállapodása, vagy szerződése nincsen. A szerződésen kívüli károkozásnak rendkívül sok esete lehetséges. Például, ha séta közben sérülést okoz az épületről lehulló tárgy, vagy vagyontárgyát megsértik vagy megrongálják, sértik a jó hírnevét, vagy orvosi műhiba áldozata lesz.

A kártérítés alapelve, hogy minden károkozás jogellenes, kivéve azokat az eseteket, amelyeket ? jogellenességet kizáró ok miatt – a jogszabály nevesít, de mérlegelni szükséges a károkozó magatartások felróhatóságát, és a károsult tevékenységét is.

Kárnak minősül a tényleges kár, az elmaradt haszon, valamint a már felmerült kár elhárítására, vagy enyhítésére fordított összeg is.

A legfontosabb rendelkezéseket a Polgári Törvénykönyv tartalmazza.

Fejlesztette: FishWorks Kft.