Előző oldal Következő oldal
2024.07.03.,
Szerda
Kornél
Eger Betöltés...
Alapkamat: 7.00%
  • 395,68
  • 369,07
  • 466,1
  • 71 456
  • 17 805
  • 2 908

Dr. Kónya Ügyvédi Iroda Eger Dr. Kónya Tamás ügyvéd

Hívjon! +36 (70) 386 6462
szövegméret: Nagyítás Kicsinyítés

Szerződés, kártérítési igény és tartozásos ügyek

MEGOSZTÁS

TETSZIK

Abban az esetben, ha a szerződést a másik fél egyáltalán nem, vagy késedelmesen, illetve hibásan teljesíti, esetleg részéről a teljesítés utólag lehetetlenné válik, és így kár keletkezik, amennyiben a szerződés szabályozta biztosítékul szolgálhatnak az úgynevezett szerződést biztosító mellékötelezettségek, mint például egy harmadik személy kezesség vállalása, vagy a zálogjog és az óvadék.

Kár érheti, ha kárt okozó személlyel semmilyen megállapodása, vagy szerződése nincsen. A szerződésen kívüli károkozásnak rendkívül sok esete lehetséges. Például, ha séta közben sérülést okoz az épületről lehulló tárgy, vagy vagyontárgyát megsértik vagy megrongálják, sértik a jó hírnevét, vagy orvosi műhiba áldozata lesz.

A kártérítés alapelve, hogy minden károkozás jogellenes, kivéve azokat az eseteket, amelyeket ? jogellenességet kizáró ok miatt – a jogszabály nevesít, de mérlegelni szükséges a károkozó magatartások felróhatóságát, és a károsult tevékenységét is.

Kárnak minősül a tényleges kár, az elmaradt haszon, valamint a már felmerült kár elhárítására, vagy enyhítésére fordított összeg is.

A legfontosabb rendelkezéseket a Polgári Törvénykönyv tartalmazza.

Együttműködő partnerek, ügyvédek, ügyvédi irodák:

Fejlesztette: FishWorks Kft.

Tovább fejlesztette: Barta Patrik Ferenc - predator.av@gmail.com