Előző oldal Következő oldal
2018.06.29.,
Péntek
Péter, Pál
Eger Betöltés...
Alapkamat: 0.90%
  • 5 872
  • 282.33
  • 329.80
  • 36 128
  • 2 722
  • 10 210

Dr. Kónya Ügyvédi Iroda Eger Dr. Kónya Tamás ügyvéd

Hívjon! +36 (70) 386 6462
szövegméret: Nagyítás Kicsinyítés

Szerződés, kártérítési igény és tartozásos ügyek

Abban az esetben, ha a szerződést a másik fél egyáltalán nem, vagy késedelmesen, illetve hibásan teljesíti, esetleg részéről a teljesítés utólag lehetetlenné válik, és így kár keletkezik, amennyiben a szerződés szabályozta biztosítékul szolgálhatnak az úgynevezett szerződést biztosító mellékötelezettségek, mint például egy harmadik személy kezesség vállalása, vagy a zálogjog és az óvadék.

Kár érheti, ha kárt okozó személlyel semmilyen megállapodása, vagy szerződése nincsen. A szerződésen kívüli károkozásnak rendkívül sok esete lehetséges. Például, ha séta közben sérülést okoz az épületről lehulló tárgy, vagy vagyontárgyát megsértik vagy megrongálják, sértik a jó hírnevét, vagy orvosi műhiba áldozata lesz.

A kártérítés alapelve, hogy minden károkozás jogellenes, kivéve azokat az eseteket, amelyeket ? jogellenességet kizáró ok miatt – a jogszabály nevesít, de mérlegelni szükséges a károkozó magatartások felróhatóságát, és a károsult tevékenységét is.

Kárnak minősül a tényleges kár, az elmaradt haszon, valamint a már felmerült kár elhárítására, vagy enyhítésére fordított összeg is.

A legfontosabb rendelkezéseket a Polgári Törvénykönyv tartalmazza.

Fejlesztette: FishWorks Kft.