Előző oldal Következő oldal
2024.07.03.,
Szerda
Kornél
Eger Betöltés...
Alapkamat: 7.00%
  • 395,68
  • 369,07
  • 466,1
  • 71 673
  • 17 925
  • 2 896

Dr. Kónya Ügyvédi Iroda Eger Dr. Kónya Tamás ügyvéd

Hívjon! +36 (70) 386 6462
szövegméret: Nagyítás Kicsinyítés

Egyesület, alapítvány, közhasznú szervezet

MEGOSZTÁS

TETSZIK

Az egyesületek és alapítványok létrehozásának és működésének legfontosabb szabályait a Polgári Törvénykönyv valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) állapítja meg.

Az egyesület és az alapítvány jogi személy, bírósági nyilvántartásba vétel útján jön létre, így az alapításukkor indokolt lehet ügyvédi közreműködés igénybevétele.

Alapvető különbség közöttük, hogy míg az egyesület személyegyesülés, az alapítvány vagyonegyesülés céljából jöhet létre.

Az egyesület alapításához 10 személy szükséges (ezek lehetnek jogi személyek is), működésének alapvető szabályait az alapszabályban kell rendezni, amit a nyilvántartásba vétel végett be kell nyújtani az illetékes Törvényszékhez.

Az alapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre,  az alapító vagy alapítók által meghatározott tartós célra, amelynek megvalósítására az alapító meghatározott vagyont juttat. Alapítványt egy vagy több személy is létrehozhat. Az alapítvány bejegyzése után a vagyonával már nem az alapító, hanem az alapítvány vagyonát kezelő kuratórium rendelkezik, a működésre vonatkozó részletes szabályokat azonban az alapító határozza meg az alapító okiratban.

Ezek a szervezetek lehetnek  közhasznú és kiemelkedően közhasznúak is a  jogállásukat tekintve. Közhasznú tevékenységnek minősül minden olyan tevékenység, amely valamely közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.

A közhasznú jogállást azt meghatározott esetben gazdasági társaságok is megszerezhetik.

A civil szervezetekkel és a közhasznú tevékenységgel összefüggésben hasznos információkat Civil Információs Portálon találhatunk.

Együttműködő partnerek, ügyvédek, ügyvédi irodák:

 

Fejlesztette: FishWorks Kft.

Tovább fejlesztette: Barta Patrik Ferenc - predator.av@gmail.com