Előző oldal Következő oldal
2019.11.25.,
Hétfő
Katalin
Eger Betöltés...
Alapkamat: 0.90%
  • 334,36
  • 302,29
  • 389,14

Dr. Kónya Ügyvédi Iroda Eger Dr. Kónya Tamás ügyvéd

Hívjon! +36 (70) 386 6462
szövegméret: Nagyítás Kicsinyítés

Ingatlan ügyvéd: ingatlanjog, ingatlan adásvételi szerződés

Az ingatlanokhoz kapcsolódóan az ügyvédi szolgáltatások köre:

  •  ingatlan tulajdonjogának átruházására (adásvétel, ajándékozás, csere, stb.) vonatkozó szerződés megszerkesztése és ügyvédi ellenjegyzése (ezekben az esetekben az ügyvédi ellenjegyzés kötelező)
  • Közös tulajdonban lévő lakásokkal, ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek, jogviták, valamint a közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos ügyek
  • Társasházak alapítása, alapító okiratok és szervezeti- és működési szabályzatok elkészítése, társasházak jogi képviselete, tanácsadás és képviselet, a társasházakkal kapcsolatos, jogügyletekkel és jogvitákkal összefüggésben
  • Lakásokhoz, egyéb ingatlanokhoz kapcsolódó haszonélvezeti, használati, és szolgalmi jog alapítása és megszüntetése
  • Lakások és egyéb ingatlanok bérleti és használati szerződések készítése
  • Lakással, más ingatlannal kapcsolatos birtokviták, valamint elbirtoklással kapcsolatos ügyek
  • Teljes körű földhivatali ügyintézés

Az egyes jogosultságok és kötelezettségek ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének speciális tartalmi és formai követelményei vannak (ilyen például az egyes okiratok kötelező ügyvédi ellenjegyzése), mindezeket az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény valamint az annak végrehajtására kiadott 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet határozza meg.

Az ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletekre vonatkozó általános rendelkezéseket a Polgári Törvénykönyv rögzíti.

Külön jogszabály vonatkozik a termőföldek védelméről, valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról, amelyektől teljesen eltérő az épített környezet alakításáról és védelméről szóló jogi szabályozás.

Speciális jogszabályok vonatkoznak a lakóingatlanokra is, elegendő csupán arra gondolnunk, hogy a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról külön törvény rendelkezik.

Szintén speciális a társasházak létrehozásának és működésének jogi szabályozása. A társasházakon belüli jogviszonyokat az erről szóló általános rendelkezéseket tartalmazó törvényen túl a társasházi közgyűlés által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatok is jelentősen befolyásolják.

Ingatlanjogi ügyekben együttműködő partnerek, ingatlanos ügyvédek:

Fejlesztette: FishWorks Kft.